Hoe gaat het met Catena?

Op de foto: Bestuur 71, met v.l.n.r.: Didier (voorzitter), Simone (secretaris), Paul (penningmeester vereniging), Enrico (ass. intern), Monica (penningmeester sociëteit), Anne (ass. extern) en Tijmen (ass. sociëteit)

Hoe gaat het met de vereniging in 2018? Wat is er gebeurd dit jaar? Eerder, wat is er NIET gebeurd?

Tientallen commissies, projecten en werkgroepen zijn gekomen en gegaan. Het is misschien een minder goed jaar voor &Cultuurkaarten (red: kortingskaart voor studenten op kunst en cultuur) en Acquisitie, maar de Catena Wiki is bijvoorbeeld wel weer opgepakt.

Dit jaar mochten we al ontzettend veel verhuurfeesten verwelkomen, en hebben we onze externe relaties met andere verenigingen, de gemeente en de universiteit weer flink aangescherpt.
We hebben onze bond met wethouder Strijk en rector magnificus Carel Stolker helemaal snor zitten. Met de andere vier grote verenigingen hebben we een prachtig stadsdebat neergezet voor de gemeenteraadsverkiezingen. Catena heeft zich prominent kunnen laten zien bij de Winter OWL en de andere Zeusverenigingen!

Intern gaat het wat zwaar, met drie burn-outs in het kader. We hebben nu the hard way moeten leren dat de werkdruk op Catena zo’n beetje gebouwd is op dat niemand van de vijftien kaderleden uitvalt. Nu zijn we aan het kijken voor lange termijnoplossingen, die impact kunnen hebben op Catena’s interne structuur in de toekomst. (To be continued…)

We hebben het natuurlijk over Catena, dus zijn er dit jaar uiteraard ook leden geweest die zich niet hebben gedragen. Toch was er maar één geval waarin we iemands lidmaatschap hebben opgezegd. Aan de keerzijde daarvan hebben we er ook weer een erelid bij! Aart had de titel in onze ogen meer dan verdiend, en er zou geen betere timing komen dan dit jaar; het 20e jaar van zijn lidmaatschap. Op Amset-gebied zijn er ook interessante ontwikkelingen; de werkgroepen die zich bezig houden met biercontracten, verzekeringen en duurzaamheid zijn allemaal fantastisch opgepakt. (Red: Amset is de stichting die de ‘sociëteit’ beheert.) En daarbovenop het heugelijk feit dat we dichterbij een digitaal kassasysteem zijn dan ooit!

In het kort, er is al ontzettend veel gebeurd dit jaar. Ik hoop dat ik binnenkort een opvolger zal hebben en ik mijn bestuursjaar eindelijk kan afsluiten wanneer het eenmaal september is.

Namens Bestuur 71,
Didier van Someren