Reünistendag 2018

66 Jaar Catena. Als we uitgaan van een gemiddelde aanwas van rond de 75 leden per jaar dan hebben we het toch al snel over bijna 5000 leden, oud-leden en reünisten. Het reünistenbestand van de Stichting Horusfonds Reünisten bevat er een kleine 3400 wat, aangezien niet ieder lid de termijn volmaakt, een redelijk compleet overzicht is. Toch weten we van deze lijst momenteel maar iets van 600 reünisten te bereiken omdat lange tijd er geen contact met de reünisten is geweest.

Op de reünistendag van 2018 zijn er een kleine 100 reünisten langsgeweest, wat uit een contactenlijst van 600 voor ons best een geslaagde dag genoemd mag worden. Natuurlijk streven we ieder jaar naar meer. Vooral uit de jaren 80 en 90 zouden we graag meer gezichten zien en verhalen horen. Ken je dus nog iemand uit die periode, sleep ze mee naar de Reünistendag 2019!
De overige spreiding van aankomstjaren was dit jaar groot. We mochten zowaar een lid uit 1960 verwelkomen, die het diner en de quiz zeer kon waarderen en onder de indruk was van het pand. Ook was het een genoegen weer veel bekenden te zien uit andere jaren.

Tijdens de kindermiddag hing er al een kleine afvaardig van de oudere reünisten ouderwets aan de bar, en het diner was uitverkocht. De kokers hadden dit jaar weer groots uitgepakt met 4 gangen en bijpassende wijnen. De quiz was weer drukker dan vorige jaar en gaat komend jaar als een los evenement terugkomen. Tot in de vroege uurtjes is er bijgekletst en een klein groepje volhouders heeft in de nacht nog enkele uren de dansvloer onveilig gemaakt.

Op de beamer zijn het grootste deel van de dag oude foto’s te zien geweest, en gezien de vele namen die werden geroepen vinden we het onze taak nogmaals te gaan proberen de fotocollectie te voorzien van goede beschrijvingen. Zeker het aanbod van diverse aanwezigen om hier wat tijd aan te willen besteden vertelt ons dat we hier niet te lang mee moeten wachten. Hou komende nieuwsbrieven in de gaten voor een oproep.

Komend jaar volgt Horusfonds Reünisten een nieuwe agenda, en daarmee vervalt ook de vaste datum voor de reünistendag in mei. Verderop in deze nieuwsbrief staat waarom we hiertoe hebben besloten. Als datum kunnen we wel aankondigen: Reunistendag 2019 op 19 Oktober 2019! “19-10-19”.

Dank allen voor de aanwezigheid en tot volgend jaar!